IZB en Ark Mission

De nettowinst van boekenzending.nl wordt gebruikt voor het werk van de IZB en het werk van Ark Mission. Met ieder bestelling bij boekenzending.nl steunt u dus het zendingswerk in binnen- en buitenland.

IZB

De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Ark Mission

Ark Mission zet zich al bijna 100 jaar in voor de verspreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland. Alleen of met andere organisaties zorgt Ark Mission voor bijbels, kinderbijbels, evangeliën, pastorale boeken en brochures, kinderboeken, bajesagenda's en gezondheidsbijbels (met HIV/Aids preventie) voor volwassenen en kinderen.
Ark Mission bereikt speciale doelgroepen zoals:
- Gevangenen
- Zeelieden
- Zieken
- Kinderen
- Mensen met een leeshandicap
- Vakantiegangers
- HIV/Aids risicogroepen in ontwikkelingslanden
- Allochtonen
- Mensen die getroffen zijn door een groot verdriet

Helpt u mee?
- Steun de bijbelverspreiding met een gift, collecte of de opbrengst van een scholenproject. We zijn volledig afhankelijk van donaties en giften.
- Sponsor een specifiek project, bijvoorbeeld de Bajesagenda.
- Vraag de gratis Vakantiebijbelgids aan voor uw gemeenteleden of evangelisatiewerk. Elk jaar in mei beschikbaar.
- Doe mee met de Ark Mission kaartenactie voor gevangenen elk najaar.
- Meer informatie vindt u op www.arkmission.nl.

Ark Mission is geheel afhankelijk van giften. Ook uw gift helpt ons Gods Woord te verspreiden: ING 48814 t.n.v. Stichting Ark Mission Amsterdam. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting. Ark Mission Samen actief in bijbelverspreiding